Marion Seuntjens (MSc)

In 1987 ben ik afgestudeerd als mondhygiënist in Nijmegen.
Daarvoor het diploma gehaald van de Pedagogische Academie (PABO).
Na mijn afstuderen als mondhygiënist heb ik gewerkt in diverse disciplines
waaronder tandartspraktijken en in ziekenhuizen.
In 1993 startte ik een zelfstandige praktijk in Ede. Na
8 jaar heb ik mijn praktijkwerkzaamheden verplaatst naar Beuningen waar ik
inmiddels al weer ruim 20 jaar werkzaam ben.

Naast mijn werkzaamheden in de praktijk ben ik 25 jaar betrokken geweest bij de opleiding van preventie-assistenten op de Radboud Universiteit Tandheelkunde in Nijmegen tot ik in september 2020 een masterstudie in de klinische epidemiologie startte aan de Universiteit van Amsterdam. Deze tweejarige masteropleiding heb ik in de zomer van 2022 afgerond met een wetenschappelijk onderzoek gericht op preventieve interventie door patiënten. Buiten het master curriculum heb ik het vak Implementation Research gevolgd en met een certificaat afgesloten. Het wetenschappelijk niveau wil ik graag behouden door mijzelf in te zetten bij de opleiding voor Mondzorgkunde aan de HAN; daar ben ik een dag in de week werkzaam als docent praktijk onderzoek.
Verder was ik vanaf 2007 tot 2012 bestuurslid bij de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Parodontologie).  Sinds de oprichting ben ik bestuurslid van het Register Preventieassistent.  In de regio Nijmegen was ik gespreksleider van een intercollegiaal overleggroep.